Xem lại trích đoạn Đường Tăng đuổi Tôn Ngộ Không vì tội giết cường đạo

Nguyễn Lê
Thứ sáu, 26/02/2021
Khi Tôn Ngộ Không giết sáu tên cường đạo thì sự nhẫn nại, từ bi của Đường Tăng với đệ tử cũng đến ngưỡng cảnh giới. Đường Tăng miệng đọc “Khẩn cô nhi chú”, lòng thất vọng tột cùng vì sát tâm của Ngộ Không, rồi đuổi học trò đi.
Bình luận
Xem thêm