Xen canh cây ăn quả ở đất giáp biên giới, nông dân Kon Tum thắng lớn

Đình Chiểu
Chủ nhật, 06/09/2020
Xác định mở rộng diên tích trồng cây ăn quả là một trong những hướng đi quan trọng. Chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh vùng cao biên giới Kon Tum tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo đất để trồng xen chuyên canh cây ăn quả; áp dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Bình luận
Xem thêm