Xử lý bạo loạn, Mỹ chưng minh điều gì với thế giới? - 20288

Thứ tư, 03/06/2020
Lầu Năm Góc đã phái 1.600 binh sĩ đến khu vực Washington, nơi các cuộc bạo loạn vẫn diễn ra. Trả lời phỏng vấn Sputnik, nhà phân tích chính trị Yuri Svetov bình luận về tình huống này và đánh giá hành động của chính quyền Washington đối phó với bạo loạn ở Mỹ.
Bình luận
Xem thêm