Ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9

Lê Trang
Thứ ba, 01/09/2020
Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày lễ chính thức của Việt Nam, diễn ra vào ngày 2/9 hàng năm, kỷ niệm sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Bình luận
Xem thêm