Yên Bái: Triển vọng từ mô hình trồng na ở huyện Văn Chấn

PV
Thứ ba, 09/03/2021
Huyện Văn Chấn, Yên Bái đang thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, loại bỏ dần diện tích cây kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Trong đó, cây na đang được huyện đầu tư xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung tại xã Đồng Khê, Suối Bu và tx. Sơn Thịnh, đây là các địa phương có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp.
Bình luận
Xem thêm