Chủ đề nóng

vụ học sinh gateway tử vong

  • Đưa vụ "bé lớp 1 trường Gateway tử vong" vào báo cáo gửi Quốc hội

    Đưa vụ "bé lớp 1 trường Gateway tử vong" vào báo cáo gửi Quốc hội

    Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), cử tri lo lắng, bức xúc trước một số vụ việc do bất cẩn, thiếu trách nhiệm của giáo viên, quản lý, lãnh đạo một số cơ sở giáo dục dẫn đến tai nạn, rủi ro cho học sinh, như vụ việc bỏ quên học sinh trên xe của Trường Gateway (Hà Nội) làm 1 học sinh tử vong.