Chủ đề nóng

vua

  • Chuyện “xấc xược” của Quảng Uy Công Nguyễn Phúc Quân

    Chuyện “xấc xược” của Quảng Uy Công Nguyễn Phúc Quân

    Quảng Uy Công Nguyễn Phúc Quân là Hoàng tử thứ mười (trong tổng số 13 vị Hoàng tử của Vua Gia Long), thân mẫu là bà Đức phi người họ Lê. Nguyễn Phúc Quân sinh năm Kỉ Tị 1809, đến năm lên tám tuổi (Đinh Sửu, 1817) thì được vua Gia Long phong làm Quảng Uy Công.