Chủ đề nóng

xã hội hóa từ thiện

  • Cứu trợ tự phát là không sai luật

    Cứu trợ tự phát là không sai luật

    Nhiều ngày qua, hoạt động từ thiện giúp đồng bào lũ lụt ở miền Trung đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cho rằng việc các cá nhân, nhân vật nổi tiếng đóng góp làm từ thiện có thể là sai luật, không phù hợp với các văn bản luật hiện hành.