Chủ đề nóng

xây dựng chi hội

  • Chi, tổ hội nghề nghiệp là chỗ dựa của hội viên

    Chi, tổ hội nghề nghiệp là chỗ dựa của hội viên

    Đó là khẳng định của đồng chí Thào Xuân Sùng- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN tại Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Đề án số 24 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư NDVN) về xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp vừa diễn ra tại Hưng Yên.