Chủ đề nóng

xe ô tô đổ nhầm nhiên liệu

  • Phải làm gì khi xe ô tô đổ nhầm nhiên liệu?

    Phải làm gì khi xe ô tô đổ nhầm nhiên liệu?

    Đổ nhầm dầu cho xe ô tô chạy xăng và ngược lại, thường xảy ra do sự chủ quan và thiếu hiểu biết của lái xe, đặc biệt là với những lái mới. Hậu quả nặng hay nhẹ tùy thuộc vào cách bạn xử lý thế nào khi sự cố xảy ra. Chắc chắn, những thông tin sau đây sẽ giúp ích các bạn rất nhiều.