Chủ đề nóng

xin thôi đại biểu quốc hội

  • Ông Hồ Văn Năm xin thôi ĐBQH, khác gì ông Võ Kim Cự, bà Mỹ Thanh?

    Ông Hồ Văn Năm xin thôi ĐBQH, khác gì ông Võ Kim Cự, bà Mỹ Thanh?

    Theo một chuyên gia pháp luật hiện đang làm việc tại Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về nguyên tắc, đối với trường hợp đại biểu Quốc hội (ĐBQH) mắc vi phạm khuyết điểm cần phải xử lý kỷ luật Đảng ở mức nặng thì phải tiến hành xem xét bãi miễn tư cách đại biểu.