Chủ đề nóng

xử lý trên giấy. Nguyễn Thị Như Cẩm

  • Lấn chiếm mặt nước cảng Sa Kỳ trái phép: Cấp, ngành Quảng Ngãi chỉ xử "trên giấy"?

    Lấn chiếm mặt nước cảng Sa Kỳ trái phép: Cấp, ngành Quảng Ngãi chỉ xử "trên giấy"?

    Hành vi coi thường pháp luật (liên tục lấn chiếm, cơi nới trái phép mặt nước khu vực cảng Sa Kỳ làm cơ sở kinh doanh) của gia đình bà Nguyễn Thị Như Cẩm đã được xác định, nhưng việc xử lý hiện chỉ dừng lại "trên giấy". Câu hỏi đặt ra: "Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi bất lực, hay vì gia đình bà Cẩm có người thân là cán bộ lãnh đạo cơ quan lực lượng vũ trang cấp tỉnh, nên ngại không xử lý ?".