Thứ Bảy, ngày 19/01/2019 03:11 AM (GMT+7)
Chủ Nhật, ngày 04/03/2018 12:00 PM (GMT+7)

Chi tiết thủ tục hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Từ ngày 1.3.2018, Thông tư 56/2017/TT-BYT chính thức có hiệu lực với nội dung quy định người lao động, người sử dụng lao động phải áp dụng các biểu mẫu mới khi thực hiện thủ tục hưởng chế độ TNLĐ, BNN.

   

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động

Trường hợp

Hồ sơ giám định lần đầu

Hồ sơ giám định tái phát

Giám định do tai nạn lao động

- Giấy giới thiệu của NSDLĐ hoặc Giấy đề nghị khám giám định;

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thương tích do cơ sơ y tế cấp;

- Giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án;

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Biên bản Điều tra tai nạn lao động;

- Một trong các giấy tờ có ảnh: CMND, hộ chiếu, căn cước công dân còn hiệu lực.

- Giấy đề nghị khám giám định;

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra viện

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ: Biên bản Giám định y khoa lần gần nhất kèm theo các Giấy chứng nhận thương tích ghi nhận các tổn thương được giám định trong Biên bản đó.

- Một trong các giấy tờ có ảnh: CMND, hộ chiếu, căn cước công dân còn hiệu lực.

Giám định do bệnh nghề nghiệp

- Giấy giới thiệu của NSDLĐ hoặc Giấy đề nghị khám giám định;

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Hồ sơ bệnh nghề nghiệp;

- Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp của người lao động có liên quan đến bệnh nghề nghiệp (nếu có);

- Một trong các giấy tờ có ảnh: CMND, hộ chiếu, căn cước công dân còn hiệu lực.

- Giấy đề nghị khám giám định;

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Hồ sơ bệnh nghề nghiệp;

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra viện ghi rõ tổn thương tái phát;

- Bản chính hoặc Bản sao hợp lệ biên bản giám định y khoa lần gần nhất;

- Một trong các giấy tờ có ảnh: CMND, hộ chiếu, căn cước công dân còn hiệu lực.

Giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động

- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động hoặc Giấy đề nghị khám giám định của người lao động;

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Biên bản giám định y khoa lần gần nhất nếu đã được giám định;

- Các giấy tờ khác theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 hoặc Điều 6 Thông tư 56/2017/TT-BYT phù hợp với đối tượng và loại hình giám định;

- Một trong các giấy tờ có ảnh: CMND, hộ chiếu, căn cước công dân còn hiệu lực.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị giám định y khoa

Người lao động có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ khám giám định và gửi đến Hội đồng Giám định y khoa đối với các trường hợp sau đây:

- Giám định tái phát, bao gồm cả người lao động đã nghỉ việc đề nghị khám giám định tái phát;

- Giám định tổng hợp đối với trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc nghỉ hưu.

- Đối với các trường hợp khác không thuộc trường hợp đã nêu ở trên, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ giám định của người lao động và gửi đến Hội đồng Giám định y khoa.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm do TNLĐ, BNN

Trường hợp

Thành phần hồ sơ

Hưởng chế độ do tai nạn lao động

- Sổ BHXH;

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ do người sử dụng lao động lập theo mẫu số 05-HSB (bản chính);

- Biên bản Điều tra TNLĐ theo quy định;

- Giấy ra viện sau khi đã Điều trị thương tật TNLĐ ổn định đối với trường hợp Điều trị nội trú hoặc giấy tờ khám, Điều trị thương tật ban đầu đối với trường hợp Điều trị ngoại trú;

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính);

- Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì có thêm một trong các giấy tờ sau:

+ Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông;

+ Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan Điều tra hình sự quân đội.

Hưởng chế độ do bệnh nghề nghiệp

- Sổ BHXH;

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ BNN do người sử dụng lao động lập theo mẫu số 05-HSB (bản chính);

- Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động trong thời hạn quy định do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp biên bản hoặc kết quả đo, kiểm tra được xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao biên bản hoặc trích sao kết quả đo, kiểm tra. Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ BNN thì thay bằng Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Quyết định 120/2008/QĐ-TTg;

- Giấy ra viện đối với trường hợp Điều trị nội trú sau khi Điều trị BNN ổn định. Đối với trường hợp không Điều trị nội trú là giấy khám BNN hoặc phiếu hội chẩn BNN. Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ BNN thì thay bằng giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Quyết định 120/2008/QĐ-TTg;

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính).

Hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN tái phát

- Hồ sơ đã hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do cơ quan BHXH quản lý;

- Giấy ra viện sau khi Điều trị ổn định thương tật, bệnh tật cũ tái phát đối với trường hợp Điều trị nội trú. Đối với trường hợp không Điều trị nội trú là giấy tờ khám, Điều trị thương tật, bệnh tật tái phát;

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật tái phát của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính).

Hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN của người được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động

- Hồ sơ đã hưởng trợ cấp TNLĐ hoặc BNN do cơ quan BHXH quản lý;

- Hồ sơ TNLĐ hoặc BNN của lần bị TNLĐ, BNN nhưng chưa được giám định;

- Biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính).

Bước 4: Nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN

- Người lao động bị TNLĐ, BNN lần đầu hoặc giám định tổng hợp: Nộp cho người sử dụng lao động hồ sơ quy định tại các Khoản 1, 4 và 6 Điều 14 đối với hưởng chế độ TNLĐ hoặc hồ sơ quy định tại Khoản 1 và 4 Điều 15 Quyết định 636/QĐ-BHXH đối với hưởng chế độ BNN; trường hợp bị TNLĐ hoặc mắc BNN lần đầu hoặc giám định tổng hợp mà Hội đồng Giám định y khoa trả kết quả giám định cho người lao động thì có thêm biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Sau đó, người sử dụng lao động hoàn chỉnh và nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN của người lao động đến cơ quan BHXH nơi đóng BHXH.

- Người lao động bị thương tật, bệnh tật do TNLĐ, BNN tái phát: Nộp hồ sơ quy định tại các Khoản 2 và 3 Điều 16 Quyết định 636/QĐ-BHXH cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi chi trả trợ cấp.

Theo Duy Thịnh (Thukyluat.vn)
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Luật sư đã nêu quan điểm pháp lý về vụ việc một cô gái bị nhóm...
CSGT quăng lưới để bắt người vi phạm luật Giao thông chạy trốn là...
Tháng Chạp còn được gọi là tháng Củ mật vì đây là khoảng thời gian...