Chủ Nhật, ngày 17/02/2019 02:48 AM (GMT+7)

Ký hiệu nào trên thẻ bảo hiểm y tế thể hiện mức tiền được hưởng?

authorBảo Linh (tổng hợp) Thứ Hai, ngày 15/01/2018 10:42 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 có những sự thay đổi thuận tiện hơn cho người sử dụng. Đặc biệt trên thẻ bảo hiểm y tế cũng có những ký hiệu thể hiện mức tiền mà người dùng được hưởng khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

   

Mã số trên thẻ bảo hiểm 2018 có 15 ký tự, được chia thành 4 ô. Trong đó, ký tự số đầu tiên sau ký tự chữ (ô thứ 2) là mức hưởng BHYT. Ký tự này được quy định theo số thứ tự từ 1 đến 5.

 ky hieu nao tren the bao hiem y te the hien muc tien duoc huong? hinh anh 1

Mức tiền hưởng được thể hiện rõ trên thẻ bảo hiểm y tế 2018. Ảnh: B.Y

Cụ thể mức hưởng bảo hiểm y tế của người tham gia được quy định như sau:

- Ký hiệu bằng số 1:

 Nếu ô số 2 trên thẻ ghi số 1 nghĩa là người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán 100% chi phí. Quy định này không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE.

- Ký hiệu bằng số 2:

Nếu ô số 2 trên thẻ ghi số 2 nghĩa là người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán 100% chi phí. Tuy nhiên, quy định này có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

- Ký hiệu bằng số 3:

Nếu ô số 2 trên thẻ ghi số 3 nghĩa là người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán 95% chi phí. Quy định này có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.

Ký hiệu bằng số 4:

Nếu ô số 2 trên thẻ ghi số 4 nghĩa là người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán 80% chi phí. Quy định này có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.

- Ký hiệu bằng số 5:

Nếu ô số 2 trên thẻ ghi số 5 nghĩa là người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán 100% chi phi khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là QN, CA, CY.

Theo quy định thì mức hưởng bảo hiểm y tế ghi trên thẻ bảo hiểm y tế là mức hưởng cao nhất của người tham gia bảo hiểm y tế.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Theo luật sư, hành vi của người chồng là nguy hiểm nguy cho xã hội...