Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 00:05 AM (GMT+7)

Yên Bái: Giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo phát sinh

authorĐình Việt Thứ Ba, ngày 24/09/2019 13:54 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đã được nâng lên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

   

Không phát sinh các trường hợp phức tạp, nổi cộm

Theo UBND tỉnh Yên Bái, 6 tháng đầu năm 2019, các cấp, các ngành trong tỉnh đã ban hành 29 văn bản mới chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, triển khai 10 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 10 đơn vị.

 yen bai: giai quyet dut diem khieu nai, to cao phat sinh hinh anh 1

Nhìn chung tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra ổn định, chưa phát sinh các trường hợp nổi cộm, phức tạp về khiếu nại tố cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT–UBND ngày 5/3/2019 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Giao Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại của người đứng đầu các sở, ngành, UBND các cấp tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực phát sinh nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Tỉnh Yên Bái đã hoàn thành rà soát 5/5 vụ khiếu nại kéo dài theo kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và hiện nay đã thành lập Tổ công tác rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo nội dung kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

UBND tỉnh Yên Bái nhận định, nhìn chung tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra ổn định, chưa phát sinh các trường hợp nổi cộm, phức tạp về khiếu nại tố cáo.

Công tác khiếu nại, tố cáo thời gian qua đã được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết. Số vụ việc khiếu nại đúng và đúng một phần đã giảm 35,8% so với cùng kỳ 2018.

Điều này cho thấy sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đã được nâng lên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

UBND tỉnh Yên Bái xác định, năm 2019 là năm then chốt, chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần tứ XIX và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Do vậy, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân phát sinh trong thời gian tới sẽ có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là các khiếu nại trong lĩnh vực đất đai khi tỉnh triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm và các nội dung tố cáo đối với cán bộ lãnh đạo các cấp các ngành.

Chính vì vậy, phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát lại các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, coi đây là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành. Mục tiêu là giảm khiếu nại, bức xúc, kéo dài, đoàn đông người.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tăng cường công tác đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm kịp thời nắm bắt được thông tin, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp.

Không vi phạm pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cũng về công tác khiếu nại, tố cáo, trao đổi thêm với PV Dân Việt, ông Phan Văn Tiến – Chánh án TAND tỉnh Yên Bái cho biết, thời gian qua, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của TAND tỉnh cơ bản đạt kết quả tốt.

TAND tỉnh Yên Bái đã có nhiều cố gắng, việc giải quyết đơn đúng trình tự, thủ tuc theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo, các văn bản liên quan và hướng dẫn của ngành.

 yen bai: giai quyet dut diem khieu nai, to cao phat sinh hinh anh 2

TAND tỉnh Yên Bái đã đưa ra 5 đề xuất, kiến nghị để nâng cao công tác giải quyết kiếu nại, tố cáo.

Từ việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật trọng nhân dân bằng những phiên tòa xét xử lưu động có hiệu quả tốt, phân công cán bộ trực theo dõi nhận đơn, tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn khiếu nại kịp thời, đúng pháp luật.

Từ đó hạn chế đơn gửi vượt cấp, không phát sinh đơn khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, gay gắt gây mất ổn định an ninh, chính trị, trật tự xã hội.

Theo ông Tiến, thông qua công tác giải quyết đơn khiếu nại giúp công dân thực hiện đúng chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, công bằng dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và lợi ích nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước.

“Đối với những đơn thư do TAND tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận, không có trường hợp nào trong quá trình giải quyết vi phạm pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo” – ông Tiến nhấn mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chánh án TAND tỉnh Yên Bái cũng thẳng thắn thừa nhận còn một số tồn tại, đó là: Do địa phương là tỉnh miền núi, phương tiện đi lại khó khăn, trình độ dân trí ở một số vùng sâu, vùng xa còn hạn chế nên khó khăn cho công tác giải quyết đơn thư.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và các quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo chưa được phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn.

Ngoài ra, còn một số công dân lợi dụng quyền dân chủ để khiếu nại không đúng sự thật vì lợi ích cá nhân, thiếu nghiêm chỉnh chấp hành khi vụ việc đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn khiếu nại.

Từ những kết quả và tồn tại trên, TAND tỉnh Yên Bái đã đưa ra 5 đề xuất, kiến nghị để nâng cao công tác giải quyết kiếu nại, tố cáo, cụ thể:

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân luôn phải có sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. Coi công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là công tác thường xuyên, quan tâm đúng mức, nhận thức đầy đủ, đúng đắn, toàn diện về trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nội dung phương pháp tuyên truyền chính sách pháp luật nói chung, Luật khiếu nại, Luật tố cáo nói riêng phải phù hợp với trình độ và tập quán của mỗi vùng, mỗi dân tộc, ngắn gọn, dễ hiểu công công dân hiểu biết một cách đầy đủ quyền và nghĩa vụ để tự giác thực hiện.

Công tác hòa giải ở cơ sở cần được coi trọng vì hòa giải ở cơ sở là biện pháp tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo tại chỗ.

Thường xuyên thực hiện tổ công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp và các đơn vị hữu quan để tạo ra sự ủng hộ, đồng thuận đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công tác phối hợp cần cụ thể tránh chung chung và phải xác định trách nhiệm rõ ràng. Từ đó, chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nhân dân, tránh xảy ra những “điểm nóng” và khiếu kiện phức tạp.

Những khiếu nại, tố cáo không đúng cần được xem xét xử lý để từ đó hạn chế việc khiếu nại, tố cáo sai sự thật, khéo dài gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Ngoài chứng minh nhân dân, người tham gia các chuyến bay nội địa có...
Một tuần trôi qua, người dân ở nhiều quận của Hà Nội đang phải chịu...
Ngày 20/10 – ngày Phụ nữ Việt Nam, tặng quà những người phụ nữ bạn...