Sốc: “Đàn ông ngoại tình để được hạnh phúc hơn trong hôn nhân?”

Sốc: “Đàn ông ngoại tình để được hạnh phúc hơn trong hôn nhân?”

Hiện nay, dù lên án nhưng hầu hết mọi người đều thừa nhận đàn ông ngoại tình là chuyện không hiếm và “cái lý” được họ đưa ra có vẻ...