Thứ Hai, ngày 19/03/2018 16:48 PM (GMT+7)
Vụ 500 giáo viên: Triệu tập hiệu trưởng bị tố nhận tiền "chạy việc"

Vụ 500 giáo viên: Triệu tập hiệu trưởng bị tố nhận tiền "chạy việc"

Bước đầu, ông Huỳnh Bê thừa nhận "Giấy nhận tiền để xin việc" do người tố cáo cung cấp là của mình, đồng thời cho biết đang trả lại...