Tổ chức thi, xét tuyển cho giáo viên dôi dư tại Đắk Lắk

Tổ chức thi, xét tuyển cho giáo viên dôi dư tại Đắk Lắk

Có hơn 400 thí sinh tham gia dự thi được chia làm 2 nhóm, trong đó một nhóm đại trà và một nhóm xét tuyển để lấy 83 chỉ tiêu.