Thường xuyên đau đầu, cần lưu ý đến bệnh chết người này

Thường xuyên đau đầu, cần lưu ý đến bệnh chết người này

Rất nhiều người đau đầu kéo dài nhưng chủ quan không thăm khám mà tự uống thuốc.