Thứ Bảy, ngày 23/09/2017 14:35 PM (GMT+7)
Thứ trưởng Bộ KHĐT: Các dự án BOT đang rất 'tù mù', thiếu công khai

Thứ trưởng Bộ KHĐT: Các dự án BOT đang rất 'tù mù', thiếu công khai

“Các cơ quan quản lý cứ nói là làm BOT phải hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và doanh nghiệp? Nhưng thực tế những dự án...