Vụ Đồng Tâm: TTCP kết luận gì về kiến nghị của ông Lê Đình Kình?

Vụ Đồng Tâm: TTCP kết luận gì về kiến nghị của ông Lê Đình Kình?1

Chiều 25.4, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã thông báo kết quả rà soát kết luận thanh tra đất đai của thanh tra TP.Hà Nội tại Đồng...