Thứ Sáu, ngày 18/08/2017 06:31 AM (GMT+7)
Chủ tịch Chung: Đã mời Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ Đồng Tâm

Chủ tịch Chung: Đã mời Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ Đồng Tâm

Tại buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra toàn diện về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện...