Hoàn tất kết luận điều tra vụ cháy chung cư Carina, 13 người chết

Hoàn tất kết luận điều tra vụ cháy chung cư Carina, 13 người chết1

Giám đốc Công ty Hùng Thanh và Trưởng ban quản lý chung cư Carina bị cáo buộc biết rõ hệ thống PCCC hỏng nhưng không thay thế.