Nghỉ hưu trước tuổi vào thời điểm nào để tránh thiệt thòi?

Nghỉ hưu trước tuổi vào thời điểm nào để tránh thiệt thòi?

Tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 10/2020, liệu có bị thiệt thòi hơn so với việc nghỉ vào tháng 7/2020? Câu hỏi của bạn đọc...