Binh sĩ Ukraine tung video tuyên bố bất tuân lệnh Kiev

Binh sĩ Ukraine tung video tuyên bố bất tuân lệnh Kiev

Toàn bộ một tiểu đoàn Ukraine vừa tung một video tuyên bố rằng, họ sẽ không nhận lệnh từ các lãnh đạo ở Kiev nữa. Động thái này...