Không thể tùy tiện cung cấp số liệu về sông Hồng cho Trung Quốc

Không thể tùy tiện cung cấp số liệu về sông Hồng cho Trung Quốc

Đó là ý kiến của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ NNPTNT cũng như của các chuyên gia về việc Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng...