Thứ Ba, ngày 23/01/2018 23:07 PM (GMT+7)
Tôi muốn chia tay sau khi ăn bữa cơm với mẹ chồng tương lai trong ngày ra mắt

Tôi muốn chia tay sau khi ăn bữa cơm với mẹ chồng tương lai trong ngày ra mắt9

Bữa cơm với mẹ chồng tương lai làm tôi vừa sợ hãi vừa ám ảnh.