Công an các địa phương vào cuộc kiểm tra các tụ điểm “thỏ khỉ”

Công an các địa phương vào cuộc kiểm tra các tụ điểm “thỏ khỉ”

Sau phản ánh của Dân Việt, cơ quan Công an các địa phương đã vào cuộc kiểm tra các tụ điểm sát phạt bên bàn thỏ khỉ.