3 Phó TGĐ Mobifone bị khởi tố sau có vai trò gì trong vụ mua AVG?

3 Phó TGĐ Mobifone bị khởi tố sau có vai trò gì trong vụ mua AVG?1

Trong vụ Mobifone mua cổ phần của AVG vi phạm quy định pháp luật, có 5 lãnh đạo của Mobifone bị khởi tố sau cùng. Họ cùng khởi tố...