Chủ Nhật, ngày 20/05/2018 17:19 PM (GMT+7)
Nguyên lãnh đạo Trustbank thừa nhận không có thực quyền

Nguyên lãnh đạo Trustbank thừa nhận không có thực quyền

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo Trustbank thừa nhận không có thực quyền, chỉ làm thuê cho bà Hứa Thị Phấn dù vai trò của bà Phấn...