UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn Giám đốc Sở GD-ĐT về đề án 4.000 tỉ

UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn Giám đốc Sở GD-ĐT về đề án 4.000 tỉ

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo khẩn gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố liên quan đến vấn đề dư luận xã hội về...