Hải Phòng: Sự thực hộ không nuôi lợn nhận 700 triệu đồng hỗ trợ

Hải Phòng: Sự thực hộ không nuôi lợn nhận 700 triệu đồng hỗ trợ

Trước thông tin hộ ông Hùng (trú tại thôn A2, Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng không chăn nuôi lợn nhưng lại được nhận...