Đang "quay cuồng" chống Covid-19, các bệnh viện châu Âu lại đối mặt mối nguy cận kề

Đang "quay cuồng" chống Covid-19, các bệnh viện châu Âu lại đối mặt mối nguy cận kề

9 bệnh viện hàng đầu châu Âu thông báo rằng, họ sắp hết các loại thuốc thiết yếu nhất để điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19,...