“Tình khờ”- tiểu thuyết quan trọng đầu tiên của tác giả Tanizaki Junichiro

“Tình khờ”- tiểu thuyết quan trọng đầu tiên của tác giả Tanizaki Junichiro

Tiếp nối “Chữ Vạn”, “Tuyển tập truyện ngắn Tanizaki”, “Hai cuốn nhật ký”, tiểu thuyết mới “Tình khờ” của tác giả Nhật Bản Tanizaki...