Chuyển hồ sơ 3 công ty dùng soda CN làm nước mắm sang Bộ Công an

Chuyển hồ sơ 3 công ty dùng soda CN làm nước mắm sang Bộ Công an7

Liên quan đến vụ 3 công ty sử dụng hóa chất sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa vệ sinh để sản xuất nước mắm và nước mắm bán thành...