Quyết định không tăng giá xăng dầu

Quyết định không tăng giá xăng dầu

Liên Bộ Bộ Công Thương – Tài chính cho biết, mặc dù giá mặt hàng xăng dầu tăng nhưng cơ quan điều hành giá đã trích lập Quỹ bình...