Điểm những "tiếng lóng" lừng danh giới giang hồ

Điểm những "tiếng lóng" lừng danh giới giang hồ

Nói chung, các phái võ thuật đều có tiếng lóng riêng của phái mình và được bảo mật nghiêm ngặt. Tuy nhiên theo thời gian, các môn...