Thứ Ba, ngày 20/03/2018 00:18 AM (GMT+7)
Dự án cắt cỏ hàng trăm tỷ đồng: Tiền ngân sách vào túi ai?

Dự án cắt cỏ hàng trăm tỷ đồng: Tiền ngân sách vào túi ai?

Chỉ với việc dừng chi phí cắt cỏ, tỉa và trồng cây hoa cảnh, mỗi năm Hà Nội tiết kiệm được 700 tỷ đồng.