Trung Quốc xây dựng trái phép đường băng quân sự ở Phú Lâm: Bước đệm nguy hiểm

Trung Quốc xây dựng trái phép đường băng quân sự ở Phú Lâm: Bước đệm nguy hiểm

"Việc làm sai trái của Trung Quốc mà chúng ta đang đề cập đến cho thấy Trung Quốc đang thêm những “bước đi sâu” vào việc khai thác...