Cờ rủ khắp phố Hà Nội trong ngày Quốc tang lãnh tụ Fidel Castro

Cờ rủ khắp phố Hà Nội trong ngày Quốc tang lãnh tụ Fidel Castro1

Để tỏ lòng thương tiếc, biết ơn, Đảng, Nhà nước Việt Nam quyết định để tang lãnh tụ Cuba Fidel Castro theo nghi thức Quốc tang...