Lê Âu Ngân Anh phản ứng "Cục Nghệ thuật Biểu diễn ép người quá đáng"?

Lê Âu Ngân Anh phản ứng "Cục Nghệ thuật Biểu diễn ép người quá đáng"?2

Lê Âu Ngân Anh khẳng định mình không hề có thái độ thách thức với Cục Nghệ thuật Biểu diễn vì ban đầu cô đã nộp hồ sơ xin phép dự...