Ngoài rắn lục đuôi đỏ, còn rắn nào “thích” vào nhà dân?

Ngoài rắn lục đuôi đỏ, còn rắn nào “thích” vào nhà dân?

Rắn lục đuôi đỏ bùng phát với số lượng lớn, len lỏi mọi ngóc ngách khu dân cư khiến mọi người khiếp sợ, còn những loài rắn khác...