Vụ tranh chấp “Tổ Quốc gọi tên”: Hội Nhà văn VN không làm “trọng tài”

Vụ tranh chấp “Tổ Quốc gọi tên”: Hội Nhà văn VN không làm “trọng tài”

Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, Hội không thể đứng ra làm trọng tài để giải quyết vấn đề tranh chấp bản quyền bài thơ “Tổ Quốc gọi...