Bộ Tài chính nhiều lần "nhắc" Hà Nội loại chi phí lãi vay khỏi giá nước sông Đuống

Bộ Tài chính nhiều lần "nhắc" Hà Nội loại chi phí lãi vay khỏi giá nước sông Đuống

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định giá nước sông Đuống không cõng lãi vay, tuy nhiên, không chỉ có Phụ lục đính...