Thứ Sáu, ngày 22/09/2017 08:20 AM (GMT+7)
Ngã ngửa người vì lý do bị bố mẹ chồng hắt hủi

Ngã ngửa người vì lý do bị bố mẹ chồng hắt hủi2

Thấy con trai hì hục vào bếp hầm chim bồ câu cho vợ nó, bố chồng bực tức đá thúng đụng nia rồi luôn miệng trù ẻo “Ăn cho lắm vào...