Quảng Ngãi: Lũ qua 1 ngày, chỉ ca nô đưa hàng cứu trợ được tới dân

Quảng Ngãi: Lũ qua 1 ngày, chỉ ca nô đưa hàng cứu trợ được tới dân1

Đến thời điểm này, mưa tại Quảng Ngãi đã dừng lại được gần 1 ngày, thế nhưng tại nhiều khu vực dân cư huyện Mộ Đức, địa phương bị...