Người mẫu Kim Phượng: "Tôi đang chờ họa sĩ Ngô Lực kiện ngược"

Người mẫu Kim Phượng: "Tôi đang chờ họa sĩ Ngô Lực kiện ngược"1

Trước thông tin họa sĩ Ngô Lực xem xét khả năng kiện ngược nếu không được xin lỗi, người mẫu Kim Phượng chia sẻ: "Tôi đang chờ họa...