Hoa khôi môi giới bán dâm nghìn đô ở TP.HCM lĩnh án

Hoa khôi môi giới bán dâm nghìn đô ở TP.HCM lĩnh án

Bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp, các "tú bà" vừa trực tiếp đi khách vừa lôi kéo nhiều người đẹp khác vào đường dây bán dâm nghìn đô...