Việc cần làm sau khi cúng ông Công ông Táo 2019

Việc cần làm sau khi cúng ông Công ông Táo 2019

Sau khi hoàn thành lễ cúng ông Công ông Táo, gia chủ cần làm những việc sau để đón nhiều tài lộc và may mắn trong năm mới.