Với mức lương này, nhân viên quán cơm Trường Giang liệu có đủ sống?

Với mức lương này, nhân viên quán cơm Trường Giang liệu có đủ sống?

Nổi tiếng vì sự "đắt đỏ" của các món ăn trong quán ăn của mình, nhưng không tin được Trường Giang chỉ trả số tiền như thế này cho...