Thứ Sáu, ngày 22/09/2017 08:27 AM (GMT+7)
Nhất định không lấy chồng vì sợ chồng... giống bố

Nhất định không lấy chồng vì sợ chồng... giống bố4

Nếu bố tôi không trọng nam khinh nữ thì chị tôi chắc chắn không bị mọi người gọi là "điên" giống như bây giờ.