Nông dân trắng tay sau lũ

Nông dân trắng tay sau lũ

Họ là những nông dân đang cầm trong tay “bát cơm” bỗng chốc bị mưa lũ cướp sạch, nhìn “bát cơm” tuột khỏi tay mà đành bất lực. Đó...